Στατιστικό Portal PromoTron

Δημόσια περιορισμένη πρόσβαση  |  Σύνδεση

Discover SUPPLIERS integrated in PromoTron platform. Προσφέρετε εύκολα όλα τα προϊόντα με το TronShop ...

Προμηθευτής Available Services Range Overview Range Composition
Country & Name Webshop
platform

(TronShop)
Offer
creator

(TronManager)
Virtual
sampling

(TronLogo)
Printing
calculator

(TronCalculator)
API order
automation

(TronAPI)
Active
items
Waiting
for check
Rejected
or error
Models Variants Singles Printings
Περιμένετε, φόρτωση δεδομένων...
Εξηγήσεις:
Συνολικό SKUs = συνολικός αριθμός ενεργών προϊόντων του προμηθευτή από datafeeds τους (εξαιρουμένων των στοιχείων εκτύπωσης)
Σύνολο στοιχείων = συνολικός αριθμός όλων των στοιχείων database στην πλατφόρμα TronCloud (προϊόντα + παραλλαγές + εικονικά μοντέλα + στοιχεία εκτύπωσης κ.λπ.)
Ενεργά στις πωλήσεις = συνολικός αριθμός όλων των "ειδών" που εγκρίθηκαν επιτυχώς και είναι ενεργά προς πώληση (εισαγόμενα στα διαδικτυακά καταστήματα TronShop).
Waiting = ο συνολικός αριθμός όλων των "αντικειμένων" που αναμένουν έγκριση ή οποιαδήποτε διόρθωση δεδομένων (δεν έχει εγκριθεί προς πώληση).
Rejected = συνολικός αριθμός όλων των "ειδών" με οποιοδήποτε σημαντικό ελάττωμα (απορρίφθηκε και δεν εγκρίθηκε προς πώληση).
Copyright © 2018-2024 από την PromoTron Solutions ως | Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών των στατιστικών.